VASTUULLINEN AJAMINEN

Vastuullisen kuljettajan vastuualueita liikenteessä ajaessaan

   1. Vastuu sosiaalisuudesta

 •      Pyrinkö ottamaan muut huomioon ja ymmärtämään heitä ja viestimään muille jatkuvasti paremmin ja aikaisemmin?

    2. Vastuu ekologisuudesta

 •      Mitä tarkoittaa ennakoiva, suunnitelmallinen, riskeihin varautunut ja maltillinen ajotapa?

    3. Vastuu turvallisuudesta

 •      Olenko ymmärtänyt, että turvallisuus koostuu pienistä tärkeistä valinnoista?

    4. Vastuu ajoneuvon hallintataidoista

 •     Olenko harjoitellut riittävästi mm. ryömittämistä, taskuperuutusta, mäkilähtöjä ja ohjaustekniikoita autokoulun jälkeen tarvittaessa tyhjällä parkkipaikalla?

    5. Vastuu liikennesääntöjen- ja tilanteiden hallintataidoista

 •      Otanko selvää asiasta, mikäli jossain tilanteessa en ole ollut varma liikennesäännöistä?

    6. Vastuu ajoreitin suunnittelu- ja hallintataidoista

 •      Toteutanko ajoreitin Itsenäisesti ja turvallisesti mahdollisesti navigaattoria kuunnellen?

    7. Vastuu tilanteen, ympäristön tai olosuhteiden hallintataidoista

 •      Huomioinko erityisesti vastuullisen ajamisen perustaidot, kun mm. näkyvyys tai pito on heikko?

    8. Vastuu vastuullisen ajamisen perustaitojen hallinnasta

 •      1. Onko havainnointi aktiivista, ennakoivaa ja oikea aikaista joka suuntiin?

 •      2. Säätelenkö tilannenopeutta riittävästi ja ennakoivasti?

 •      3. Laitanko merkinannot oikeasti ajoisssa? (vilkku ehtii vilkkumaan aina 2-3 kertaa ennen kaistan vaihtoa)

 •      4. Onko turvaväli jatkuvasti tilanteen ja nopeuden mukaan riittävä? (noin 3-4 sekunttia esim. 80km/h = 22m/s eli noin 66m-88m)

 •      5. Pystynkö ennakoimaan ja säilyttämään oikeat ajolinjat myös vieraassa ympäristössä?

 •      6. Pystynkö ennakoimaan ja noudattamaan jatkuvasti liikennesääntöjen mukaisia ajovuoroja?

 •      7. Pystynkö ennakoimaan ja noudattamaan liikenteenohjausta (liikenteenohjaaja, liikennevalot, liikennemerkit, tiemerkinnät ja liikennesäännöt)

    9. Vastuu oman tilan hallinnasta

 •      Pystynkö hallitsemaan tunnetilojani tarvittaessa järjellä ennen ylireagointia?

 •      Miten suhtaudun hitaasti edessä tai lähellä takana ajaviin ajoneuvoihin?

  10. Vastuu omasta kunnosta ja ensiaputaitojen hallinnasta

 •    Voisinko tai olisiko syytä pitää terveydestäni parempaa huolta?

 •    Oletko jo suorittanut SPR:n ensiapukurssin mm. onnettomuutilanteiden varalta?

  11. Vastuu auton kunnosta ja varusteiden hankinnasta

 •    Menisikö autoni tällä hetkellä läpi katsastuksesta?

 •    Pidätkö aina mukanasi autossa riittäviä varusteita mm. vahingon varalta?

  12. Vastuu itsensä kehittämisestä

 •    Mihin minun tulisi erityisesti kiinnittää huomiota itseäni valmentaessani? (vahvuuteni ja heikkouteni)

  13. Vastuu liikennejärjestelmän kehittämisestä

 •     Annanko jatkuvilla valinnoillani hyvää esimerkkiä muille?

 •      Ymmärränkö oman esimerkillisyyden vaikutukset koko liikennejärjestelmään?


Vastuullisen kuljettajan ajotaidon tasot

   1. Käsittelytaidot

 •      Vaikeuttaako ajoneuvon käsittelytaidot seuraavien tasojen omaksumista?

    2. Liikennetilanteiden hallintataidot

 •      Mitä tarkoittaa ennakoiva, suunnitelmallinen, riskeihin varautunut ja maltillinen ajotapa?

    3. Ennakointi- ja suunnitelmallisuustaidot

 •      Onko ajaminen mm. ennakoivaa, suunnitelmallista, riskejä välttävää, maltillista, varautunutta, päättelevää ja järkevää?

    4. Yksilötekijät

 •     Otanko jatkuvasti huomioon ajamiseen vaikuttavat yksilölliset tekijät?

    5. Ympäristötekijät

 •      Otanko jatkuvasti huomioon ajamiseen vaikuttavat ympäristötekijät ja pystynkö kyseenalaistamaan ympäristön esimerkin?