TEORIATUNNIT OLETUSARVOISESTI VERKKOTUNTEINA, MUTTA KYSY MYÖS VIRTUAALITUNNEISTA.

Teoriatunnit netissä

teoriatunnit itseopiskellen oppimisympäristössä

Verkkotunnit

teoriatunnit live-opetuksena ryhmässä

Virtuaalitunnit

AJOKORTTILUOKAT JA OPETUSMÄÄRÄT

ENSIMMÄISEN AJOKORTIN SUORITTAJAN KOULUTUS (EAS)

4 teoriatuntia on pakollinen kaikille, jotka hakevat ajokorttia ensimmäistä kertaa.

 • Opetus sisältää 4 tuntia teoriakoulutusta liikenteen perusteita.
 • Koulutuksen tavoitteena on antaa ajokorttia suorittavalle perustiedot liikennejärjestelmästä, liikenteen vuorovaikutteisuudesta ja riskeistä, eri tienkäyttäjäryhmien turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä, moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista sekä muista turvallisen ja ympäristön huomioon ottavan ajotavan vaatimuksista.
 • Voit hankkia opetuksen autokoulussa tai muulta viranomaisen hyväksymältä kouluttajalta. Opetusta antavat esimerkiksi jotkut peruskoulun yläasteet, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset.
 • Pyydä suoritetusta koulutuksesta todistus opettajalta. Tarvitset sitä mennessäsi teoria- ja ajokokeeseen.
 • Opetuslupaopetuksessa EAS-koulutus tulee olla suoritettuna ennen ajo-opetuksen aloittamista.
 • MOPOKORTTI ON USEIN ENSIMMÄINEN AJOKORTTI, JOTEN EAS-KOULUTUS SISÄLTYY KAIKKIIN MOPOKURSSIPAKETTEIHIN.
 • HALUTESSASI VAIN EAS-TUNNIT (KURSSIPAKETIT 1-3) TAI MYÖS MOPOILIJAN EXTRA TEORIATUNNIT (KURSSIPAKETIT 4-6).

RISKIENTUNNISTAMISKOULUTUS (RTK)

Vain henkilöauton (B-luokka) ajokortin suorittajalle pakollinen.

 • Opetus sisältää 4 teoriatuntia ja 4 ajotuntia tieliikenteen riskien tunnistamisesta ja hallinnasta. Ajo-opetus voidaan osin antaa simulaattorilla.
 • Koulutuksella lisätään valmiuksia vaikeissa olosuhteissa ajamiseen ja tuetaan muutenkin sääntöjä noudattavan turvallisen ja vastuullisen ajotavan omaksumista. Koulutuksessa vahvistetaan erityisesti valmiuksia tunnistaa ja välttää liikenteen vaaratilanteita ja tekijöitä, jotka kuljettajan ajokykyä heikentämällä voivat lisätä onnettomuusriskiä.
 • Opetusta saa autokoulussa tai viranomaisen hyväksymältä kouluttajalta.
 • Koulutus tulee suorittaa ennen ajokoetta ja RTK-todistus tulee esittää tutkinnon vastaanottajalle.

Ajo-opetuksen määrä riippuu suoritettavasta ajokorttiluokasta

 • Moottoripyörän ajokorttia varten tarvitset vähintään 5 tuntia ajo-opetusta.
 • Henkilöauton ajokorttia varten tarvitset vähintään 10 tuntia ajo-opetusta.
 • Mopon ajokorttia varten ei ole määritelty ajotuntien vähimmäismäärää, mutta meidän kurssipaketit sisältävät vähintään 2-4 ajotuntia.
 • Tarvittavan ajo-opetuksen määrä riippuu käytännössä ajokortin suorittajan henkilökohtaisista tarpeista ja mahdollisista ennakkotiedoista ja -taidoista. Opetuksen ja ajoharjoittelun määrä ja sisällöt voidaan sovittaa joustavasti oppimistarpeiden mukaan siten, että minimimäärä on yllä mainittu tuntimäärä. Mitä enemmän harjoittelet ohjatusti ennen kuljettajantutkintoa, sitä paremmat valmiudet saat itsenäiseen kuljettajana toimimiseen kortin suorittamisen jälkeen.
 • Voit hankkia ajo-opetuksen autokoulussa tai opetuslupaopettajan kanssa.

AJONEUVON KÄYTTÖ KÄSITTELY- JA AJOKOKEESSA

 • Mopon käyttö käsittelykokeessa
 • Moottoripyörän käyttö käsittely- ja ajokokeessa
 • Auton käyttö ajokokeessa
 • Opettaja odottaa Ajovarman toimipisteessä käsittelykoekentän ja ajokokeen päättymispisteen läheisyydessä.
 • Paluumatka takaisin autokoulun toimistolle

EAS-koulutuksen 4 teoriatuntia voit suorittaa oletusarvoisesti verkkotunteina Webautossa tai pyytäessäsi vaihtoehtoisesti live-tunteina virtuaaliluokassa opettajan ja muiden oppilaiden kanssa. Ilmoittautuessasi voit samalla tilata käyttöösi myös tarvittavan oppimateriaalit ja oppimisympäristöt. Ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus (EAS) tulee suorittaa opetusluvalla ennen ajotuntien aloittamista ja todistus tulee olla mukana ajotunneilla.

Samoin RTK-koulutuksen 4 teoriatuntia voit suorittaa oletusarvoisesti verkkotunteina tai pyytäessäsi vaihtoehtoisesti live-tunteina virtuaaliluokassa.

Paketoi oma paketti tai valitse valmis kurssipaketti.

Valitse joko EAS (1), RTK (2), ajotunnit (3) tai kaikki yhdessä kurssipaketissa (4).

01.

EAS + oppimateriaalit

03.

Ajotunteja tarpeen mukaan, mutta mikäli suoritetaan käsittelykoe, niin vähintään 2-4 ajotuntia.

04.

Autokoulun kurssipaketit

Scroll to Top