Meillä voit suorittaa kätevästi teoriatunnit verkkotunteina arkisin klo 14-21 välillä!

Halutessasi voit toki varata paikkasi toimipisteen luokassa harvemmin pidettäville teoriatunneille tai  suorittaa ne virtuaalitunteina virtuaaliluokassa.

Tee itsellesi henkilökohtainen lukujärjestys yhdistelemällä näitä vaihtoehtoja oman valintasi mukaisesti.

Käytössämme on siis Webauton verkkotunnit oppimisympäristössä valvomon aukioloaikoina arkisin klo 14-21 välillä, kolme hyväksi todettua virtuaalituntien palveluntarjoajaa, sekä toimipisteen lukujärjestyksen mukaiset teoriatunnit.

Netdriving

Lue lisää verkkotunneista täältä.

Lue lisää virtuaalitunneista täältä.

Lue lisää toimipisteen lukujärjestyksestä täältä.

Teoriatuntien aiheet
ennen ajokorttiuudistusta
30.6.2018 asti

Teoriatuntien aiheet
ajokorttiuudistuksen jälkeen
1.7.2018 alkaen

Henkilöautokurssin teoriatunnit

Henkilöautokurssin perusjakso (10+10 -mallin mukainen kokeilulupa 1.12.2016 – 31.12.2017 – autokoululiiton uusi opetussuunnitelma)
B 1 – Kuljettajaopetus ja oppimisympäristö
B 2 – Kuljettajaopetuksen eteneminen ja tavoitteet
B 3 – Vastuullisen kuljettajan perustaidot ja liikenteen vuorovaikutus
B 4 – Liikenneympäristö, liikenteenohjaus ja ajaminen taajamaliikenteessä
B 5 – Risteysajo – Ajolinjat (AM 5)
B 6 – Risteysajo – Ajovuorot (AM 6)
B 7 – Ajaminen maantieliikenteessä ja ohittaminen
B 8 – Ajaminen vaikeissa keliolosuhteissa:
B 9 – SPR – Toiminta onnettomuuspaikalla
B 10 – Oman tilan ja ajokunnon hallinta

Henkilöautokurssin perusvaihe (19.1.2013 voimaan tullut uusi opetussuunnitelma)
B 1 – Kuljettajaopetus ja oppiminen
B 2 – Auto ja sen käsittely
B 3 – Auton käyttäytyminen ja varusteet
B 4 – Vastuullisen kuljettajan perustaidot
B 5 – Liikenteen vuorovaikutus
B 6 – Liikenneympäristö ja liikenteenohjaus
B 7 – Ajaminen taajamaliikenteessä
B 8 – Risteysajo – Ajolinjat (AM 5)
B 9 – Risteysajo – Ajovuorot (AM 6)
B 10 – Ajaminen maantieliikenteessä
B 11 – Ohittaminen
B 12 – Ajaminen vaikeissa keliolosuhteissa: sateella ja pimeässä
B 13 – Ajaminen vaikeissa keliolosuhteissa: liukkaalla
B 14 – Matkan suunnittelu
B 15 – Ennakointi – vaaratilanne – onnettomuus
B 16 – Ajamisen sosiaalisuus ja ekologisuus
B 17 – Ajotehtävä ja oman tilan hallinta
B 18 – Ajokunto ja sen hallinta
B 19 – Auto ja oman tilan hallinta

Henkilöautokurssin harjoitteluvaihe (19.1.2013 voimaan tullut uusi opetussuunnitelma)
B 20 – Palautejakson ryhmäoppitunti

Henkilöautokurssin syventävä vaihe (19.1.2013 voimaan tullut uusi opetussuunnitelma)
B 21 – Yksilöllinen arviointi ja palaute
B 22 – Ulkoiset riskit ja niiden välttäminen – turvallisuus
B 23 – Sisäiset riskit ja sosiaaliset taidot – sosiaalisuus
B 24 – Ekologiset taidot – ekologisuus

Moottoripyöräkurssin teoriatunnit

Moottoripyöräkurssin teoriatunnit
A1 – Moottoripyöräilyn erityispiirteet
A2 – Moottoripyörä ja sen perushallinta
A3 – Moottoripyöräilijän ajovarusteet
A4 – Moottoripyörällä liikennetilanteissa
A5 – Moottoripyörällä maantienopeuksissa
A6 – Moottoripyöräilijän vaaratilanteiden välttäminen

Mopokurssin teoriatunnit

Mopokurssin teoriatunnit (Kaksipyöräinen mopo)
AM120/ 1 – Kuljettaja
AM120/ 2 – Riskit ja niiden välttäminen
AM120/ 3 – Mopon hallinta
AM120/ 4 – Mopoilijan varusteet
AM120/ 5 – Ajolinjat (B 8)
AM120/ 6 – Ajovuorot (B 9)

Mopoautokurssin teoriatunnit (Kevyt nelipyörä)
AM121/ 1 – Kuljettaja
AM121/ 2 – Riskit ja niiden välttäminen
AM121/ 3 – Liikenneympäristö ja liikenteen ohjaus (B 6)
AM121/ 4 – Ajaminen taajamaliikenteessä (B 7)
AM121/ 5 – Ajolinjat (B 8)
AM121/ 6 – Ajovuorot (B 9)

 

Henkilöautokurssin teoriatunnit

Ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus (EAS), 4 teoriatuntia, on pakollinen kaikille, jotka hakevat ajokorttia ensimmäistä kertaa.
TK 1 – Kuljettajaopetus ja liikenneympäristö
TK 2 – Kuljettajaopetuksen tavoitteet
TK 3 – Vastuullisen kuljettajan perustaidot
TK 4 – Liikenteen erityisryhmät ja vuorovaikutus

Riskientunnistamiskoulutus (RTK),4 teoriatuntia, vain henkilöauton (B-luokka) ajokortin suorittajalle pakollinen.
RK 1 – Liikenneonnetomuudet ja auttaminen liikenneonnettomuudessa
RK 2 – Auton turvallisuusvarusteet ja älylaitteet
RK 3 – Ajaminen vaikeissa keliolosuhteissa
RK 4 – Oman ajokyvyn hallinta

Henkilöautolla liikenteessä (B), 4 teoriatuntia, on vapaaehtoisia (B-luokka) ajokortin suorittajalle.
B 1 – Ajokorttiluokkakohtaiset erityispiirteet ja kuljettajantutkinto
B 2 – Ajolinjat ja ajovuorot risteyksissä
B 3 – Ajaminen taajamaliikenteessä ja pysäköinti
B 4 – Ajaminen maantieliikenteessä ja ohittaminen

Moottoripyöräkurssin teoriatunnit

Ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus (EAS), 4 teoriatuntia, on pakollinen kaikille, jotka hakevat ajokorttia ensimmäistä kertaa.
TK 1 – Kuljettajaopetus ja liikenneympäristö
TK 2 – Kuljettajaopetuksen tavoitteet
TK 3 – Vastuullisen kuljettajan perustaidot
TK 4 – Liikenteen erityisryhmät ja vuorovaikutus

Moottoripyöräilyn erityispiirteet, 4 teoriatuntia, on vapaaehtoisia (A1/A2/A-luokka) ajokortin suorittajalle.
A1 – Moottoripyöräilyn erityispiirteet
A2 – Moottoripyörä ja sen perushallinta
A3 – Moottoripyöräilijän ajovarusteet
A4 – Moottoripyörällä liikennetilanteissa

Mopokurssin teoriatunnit

Ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus (EAS), 4 teoriatuntia, on pakollinen kaikille, jotka hakevat ajokorttia ensimmäistä kertaa.
TK 1 – Kuljettajaopetus ja liikenneympäristö
TK 2 – Kuljettajaopetuksen tavoitteet
TK 3 – Vastuullisen kuljettajan perustaidot
TK 4 – Liikenteen erityisryhmät ja vuorovaikutus

Mopoilun erityispiirteet, 4 teoriatuntia, on vapaaehtoisia (AM-luokka) ajokortin suorittajalle.
AM 1 – Kuljettaja
AM 2 – Riskit ja niiden välttäminen
AM 3 – Mopon hallinta
AM 4 – Mopoilijan varusteet

Mitkä teoriatunnit tulee suorittaa kurssillasi?
MOPOKURSSIT


AM120(4+1)-kurssi  TK1-4 (Ve)(H)(Vi) [V1 | V2 | V3]

AM120(4+2)-kurssi  TK1-4 (Ve)(H)(Vi) [V1 | V2 | V3]

AM120(4+3)-kurssi  TK1-4 (Ve)(H)(Vi) [V1 | V2 | V3]

AM120(8+1)-kurssi  TK1-4 ja  AM1 – AM4 (Ve)(H)(Vi) [V1 | V2 | V3]

AM120(8+2)-kurssi  TK1-4 ja  AM1 – AM4 (Ve)(H)(Vi) [V1 | V2 | V3]

AM120(8+3)-kurssi  TK1-4 ja  AM1 – AM4 (Ve)(H)(Vi) [V1 | V2 | V3]
MOOTTORIPYÖRÄKURSSIT


A1/A2/A(0+5)-kurssi  (ajokortti tai EAS pohjalla) (H)(Vi) [V1 | V2 | V3]

A1/A2/A(0+10)-kurssi  (ajokortti tai EAS pohjalla) (H)(Vi) [V1 | V2 | V3]

A1/A2/A(4+5)-kurssi  TK1-4 (Ve)(H)(Vi) [V1 | V2 | V3]

A1/A2/A(4+5)-kurssi   A1 – A4 (H)(Vi) [V1 | V2 | V3]

A1/A2/A(4+10)-kurssi   TK1-4 (Ve)(Ha)(Vi) [V1 | V2 | V3]

A1/A2/A(4+10)-kurssi   A1 – A4 (H)(Vi) [V1 | V2 | V3]

A1/A2/A(8+5)-kurssi   TK1-4  ja  A1 – A4 (Ve)(H)(Vi) [V1 | V2 | V3]

A1/A2/A(8+10)-kurssi   TK1-4  ja  A1 – A4 (Ve)(H)(Vi) [V1 | V2 | V3]

A2(2+5)-korotuskurssi  (A1-kortti pohjalla)   Valmennusjakso A2 (1 – 2) (Ve)(H)(Vi) [V1 | V2 | V3]

A(2+5)-korotuskurssi  (A1- tai A2-kortti pohjalla)   Valmennusjakso A (1 – 2) (Ve)(H)(Vi) [V1 | V2 | V3]
HENKILÖAUTOKURSSIT


B(0+10)-kurssi  (ajokortti tai EAS pohjalla) (Ve)(H)(Vi) [V1 | V2 | V3]

B(0+15)-kurssi  (ajokortti tai EAS pohjalla) (Ve)(H)(Vi) [V1 | V2 | V3]

B(4+10)-kurssi   TK1-4 (Ve)(H)(Vi) [V1 | V2 | V3]

B(4+10)-kurssi   B1 – B4 (Ve)(H)(Vi) [V1 | V2 | V3]

B(4+15)-kurssi   TK1-4 (Ve)(H)(Vi) [V1 | V2 | V3]

B(4+15)-kurssi   B1 – B4 (Ve)(H)(Vi) [V1 | V2 | V3]

B(8+10)-kurssi   TK1-4  ja  B1 – B4 (Ve)(H)(Vi) [V1 | V2 | V3]

B(8+15)-kurssi   TK1-4  ja  B1 – B4 (Ve)(H)(Vi) [V1 | V2 | V3]

B(4+4)-kurssi  (1.7.2018 alkaen ennen ajokoetta tulee suorittaa myös riskientunnistamiskoulutus) RK1-4 (Ve)(H)(Vi) [V1 | V2 | V3]

Tästä johtuen ilmoittautuessasi B-kurssille on oletuksena B(4+10)+B(4+4)-kurssi, mutta voit toki vaihtaa tämän ensimmäinen osan B(4+10)-kurssin vastaamaan omia yksilöllisiä tarpeitasi ja riippuen myös onko sinulla ajokorttia pohjalla.

Liity tyytyväisten asiakkaiden joukkoon ja ilmoittaudu kurssille palvelevaan autokouluun!

ILMOITTAUDU KURSSILLE TÄSTÄ!