LES apuraha ilmoitus

LIIKENNETURVALLISUUDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

Ilmoittaa haettavaksi apurahoja ja avustuksia sääntöjen mukaisesti.

Liikenneturvallisuuden Edistämissäätiö LES kehittää liikenneturvallisuustyötä tekevien ammattitaitoa sekä avustaa ja myöntää apurahoja ja avustuksia vastaavaa toimintaa harjoittaville yhteisöille. Säätiö harjoittaa liikennevalistusta ja kasvatusta koskevaa alan julkaisutoimintaa sekä muullakin tavoin edistää liikenneturvallisuuden kehitystä maassamme. LES voi myös avustaa kursseja ja seminaareja, jotka järjestetään liikenneturvallisuuden parissa työskentelevien ammattitaidon kehittämiseksi.

Vuoden 2021 hakukierros alkaa 1.2.2021 ja päättyy 1.3.2021. Hallitus käsittelee hakemukset maaliskuussa 2021.

Hakemukset tulee toimittaa liitteineen postitse osoitteeseen: Liikenneturvallisuuden Edistämissäätiö LES, Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki.

Tai sähköpostitse asiamiehelle: harri.keski-rekila@autokoululiitto.fi

Hakemuksia liitteineen ei palauteta. Niistä tulee ilmetä selkeästi hakija/hakijat ja hankkeen/projektin tarkoitus. Apurahan saajille ilmoitetaan 31.3.2021 mennessä.

Avustushakemuksen liitteet:

  • hakijan ansioluettelo
  • apurahan/avustuksen käyttösuunnitelma
  • kustannusarvio
  • selvitys rahoituksen jakautumisesta
  • projektisuunnitelma
Vieritä ylös