HENGENVAARALLINEN KEVYTAUTO

Kevytautoa koskevan lain voimaantuloa päätettiin viime syksynä siirtää vuodella eteenpäin. Lain voimaantulon siirtämisen tarkoituksena oli ottaa lisäaikaa tarvittavien selvitysten tekemiselle. Lakiluonnos osoittautui olevan monelta osin ristiriidassa useiden eri EU-direktiivien kanssa.

EU-komissio esitti 1.8.2019 antamassa lausunnossaan huolensa siitä, että mikäli 15-vuotiaat nuoret, joilla on AM-luokan ajokortti, ajavat kevytautoja, tästä saattaa seurata vakavia turvallisuusongelmia muille tienkäyttäjille, esimerkiksi pienille lapsille, jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Edelleen EU-komissio muistutti, että kevytautot kuuluisivat moottoriajoneuvojen luokkaan, eivät maatalous- tai metsätraktoreiden luokkaan. Näin ollen kevytautoja ei voisi ajaa traktoriluokan kortilla, kuten Suomessa oli suunniteltu.

Päätös lisäajan ottamisesta lain valmistelulle oli järkevä ja kannatettava. Suomen Autokoululiitto ry haluaakin aiheellisesti esittää kysymyksen, onko koko kevytautoa koskevassa laissa mitään järkeä?

Nykyisin käytössä oleva ikäpoikkeuslupakäytäntö, jonka perusteella nuorilla on mahdollisuus saada ajokortti jo 17-vuotiaana, on johtanut törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten merkittävään kasvuun. Autokoululiitto pitää käsittämättömänä ajatusta, jonka mukaan jo 15-vuotias pääsisi ajamaan kevytautoa.  Tämä johtaisi todellisuudessa, kuten EU-komissiokin totesi, vakaviin turvallisuusongelmiin.

15-vuotias nuori on aikuiseksi kehittymisen alkumetreillä. Häneltä puuttuu vielä useita välineitä käsitellä liikennettä. Nuori on myös erittäin altis kavereiden vaikutuksille sekä ryhmän paineelle. Yhdysvalloista löytyy tutkimuksia osavaltioista, joissa ajokortti on mahdollista saada jo 15-vuotiaana. Tutkimuksissa näkyy selvästi 15-vuotiaiden suurempi riski joutua onnettomuuksiin. Tärkeää on huomata, että kevytauto on nopeudeltaan ja painoltaan merkittävästi tuhovoimaisempi kuin mopo tai mopoauto. Samoin kiihtyvyys on kevytautossa huomattavasti nopeampi.

Perustelut kevytautojen käyttöön ottamiselle ovat erittäin hatarat. Kaikkien kansalaisten liikenneturvallisuutta ei pidä vaarantaa sillä perusteella, että nuorten tulee päästä liikkumaan paikasta toiseen. Liikkuminen on jo nyt mahdollista nuorille sekä mopojen että mopoautojen avulla.

Lisätiedot:
Suomen Autokoululiitto ry, puheenjohtaja Jukka Kiviniemi: 040 548 5416; jukka.kiviniemi@autokoululiitto.fi 

Vieritä ylös