AJOKORTTILAKI MUUTTUU! – 1.7.2018 ALKAEN EI ENÄÄ HARJOITTELU, EIKÄ SYVENTÄVÄÄ VAIHETTA VOI SUORITTAA, vaan nämä korvaa jatkossa riskientunnistamiskoulutus, johon sisältyy 4h teoriaopetusta ja 4h ajo-opetusta.

Mikäli haluat vielä suorittaa perinteisen syventävän vaiheen koulutuksen ennen lakiuudistusta..

Ilmoittaudu NYT PIKAISESTI viimeisille syventävän vaiheen kursseille, jotka järjestetään seuraavasti:

Ilmoittaudu 1. >> Ratakoulutus ke 20.6 klo 9.00 + teoriat to 28.6 klo 17.00

Ilmoittaudu 2. >> Ratakoulutus ke 27.6 klo 12.00 + teoriat to 28.6 klo 17.00

Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä – Tervetuloa!

Harjoitteluvaihe

1 teoriatuntia  (B-tunnit 45min)   30 €

2 ajotuntia  (liikenne 2x50min) 160 €

Oppimateriaalit  19 €

Kurssimaksu yhteensä  209 €

Kevennetty harjoitteluvaihe 10+10 kokeiluluvalla

Tämä kurssi on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat suorittaneet myös perusvaiheen kokeiluluvalla ja suorittavat 31.12.2017 mennessä.

ei pakollisia teoriatunteja

ei pakollisia ajotunteja, vain itsenäistä ajoharjoittelua ja tehtäviä EDlooper ajonseurantaohjelmistoa omassa autossa hyödyntäen.

EDlooper Ajonseuranta- ja opastuksen ja oppilaan raporttien lukeminen ja palautteen antaminen sähköisesti 120 €

Oppimateriaalit 9 €

Kurssimaksu yhteensä  129 € 1. KEVENNETTY HARJOITTELUVAIHE

  • Oppilaan käyttäjätili siirretään autokoulun tililtä omaksi tilikseen. Oppilaan tulee käyttää harjoitteluvaiheessa EDlooperia aktiivisesti ajonseurantaan, analysointiin ja raportointiin. Oleellisin asia on saada oppilas harjoittelemaan itsenäisesti ja analysoimaan omaa ajotapaansa.

  • Oppilaan mobiilinäkymä on EDlooperin perusnäkymä ja kaikki tehtävät tehdään web-palvelussa selaimen kautta. Samoin autokoulun harjoitteluvaiheen näkymät ovat vain web-palvelussa.

  • Harjoitteluvaiheessa pakollisena on 5 ennalta määrättyä tehtävää ja 5 lisäharjoitusta.

OPPILAAN SIIRTO HARJOITTELUVAIHEESEEN:

1. Varmista ensin, että kaikki opintosuoritukset ja tutkinnot on tallennettu järjestelmään, koska siirron jälkeen oppilaan perusvaiheen opetustietoja ei voi enää muokata.

2. EDlooperin verkkopalvelun valikosta valitaan ”oppilaat ja ryhmät” > avataan oppilaan tiedot > alimmasena kohta ”siirrä oppilas”.

3. Siirron jälkeen oppilas pääsee tekemään ajonseurantaa ja harjoitteluvaiheen tehtäviä. Anna oppilaalle harjoitteluvaiheen ohje! 

4. Opettajan tulee seurata ja antaa palautetta oppilaan harjoitteluvaiheen etenemisestä. Anna myös opettajille autokoulun ohje! ja listaus kaikista harjoitteluvaiheen tehtävät ja harjoitukset.

5. Kun oppilas on suorittanut vaadittavat tehtävä ja harjoitukset. Siirrä oppilas tilaan ”harjoitteluvaihe suoritettu”.


2. VALMENNUSJAKSO

  • Valmennusjakson sisältö noudattaa nykyisen syventävänvaiheen sisältöä, mutta opetuksessa tulee hyödyntää EDlooperilta saatavia ajohistoriatietoja. Opettaja voi yhdessä oppilaan kanssa tarkastella esimerkiksi ajotaparaportteja edellisiltä kuukausilta. Tai oppilaan opettajalle jakamia matkoja.


LISÄTIETOJA:

Kristiina Anunti / 040 848 80 55 / kristiina.anunti@autokoululiitto.fi

Harri Keski-Rekilä / 050 448 2935 / harri.keski-rekila@autokoululiitto.fi

Tervetuloa kurssille palvelevaan ja mukavaan autokouluun !

Ilmoittautuminen onnistuu paikanpäällä, soittamalla, sähköpostitse tai ilmoittaudu netissä.

Ilmoittaudu kurssille tästä !
Helsingin Liikennekoulu - Autokoulu Helsinki - Traktorikurssi