Ajotunnit alkavat toimipisteestä tai erikseen sovitusti
aloitus- ja jokerialoituspisteistä ma-pe klo 8-18!

Webautoon varausmerkintä: Ajotunti alkaa HLK20 >> Päättyy HLK1

Ajotunnit aloitetaan oletuksena toimipisteestämme tai erikseen tapauskohtaisesti opettajan kanssa sopien myös ajotuntien jokeripisteistä tai muista aloituspisteistä. Näillä kaikilla ajotuntien aloituspaikoilla on nyt yksilöity tunnus HLK1 – HLK50, joka lisätään varauksen yhteydessä myös Webauton ajanvaraukseen. Tämä voidaan merkitä siis myös seuraavanlaisesti, mikäli ajotunnin aloitus- ja päättymispiste eivät ole samoja. Oletuksena ajotunti alkaa ja päättyy samaan paikkaan, mikäli toisin ei ole sovittu erikseen ajanvarauksen yhteydessä. Opettajat joustavat näissä tilanteissa ja ottavat toki ehdotuksia vastaan. Asiakkaat eivät voi kuitenkaan siis itse päättää mistä ajotunti alkaa tai minne ajotunti päättyy.

Webautoon ajanvarausmerkintä:  Ajotunti alkaa HLK20 >> Päättyy HLK1

Ajotuntien aloituspisteistä ja jokeripisteistä lähdettäessä ajotunnit kestävät yleensä 75min – 125min. Tarkemmat aloitus- ja jokeripistekohtaiset tiedot on nähtävissä yllä olevasta kartasta kyseistä pistettä klikkaamalla. Erikseen sovittaessa etukäteen voidaan siis myös opettajan kanssa sopia ajotunnin päättymisestä jollekin toiselle aloitus-, jokeri- tai toimipisteeseen.

Toimipisteestä alkavia ajotunteja on parhaiten tarjolla ja ne kestävät yleensä 50min – 100min. Myös Jokeripisteestä alkavia ajotunteja on yleensä hieman paremmin tarjolla kuin perus aloituspisteistä lähteviä ajotunteja, mutta tämä vaihtelee tapauskohtaisesti. Erikseen sovittaessa voi olla myös mahdollista, että ajotunti alkaa toimipisteestä ja päättyy johonkin tiettyyn etukäteen sovittuun aloitus- tai jokeripisteeseen.

Mopo- ja moottoripyöräajotunnit, sekä simuajotunnit alkavat aina Etelä-Haagan toimipisteestä (Vihdintie8), jossa myös kaksipyöräiset ja ajovarusteet säilytetään.