Suorita ajotunnit ilman taukoja

Ajotunnit

+ ajoneuvon käyttö käsittely- ja/tai ajokokeessa

Ajotunnit + ajoneuvon käyttö tutkinnoissa

Ajotunteihin liittyvät käytönnöt ja aloituspisteet

Ajotunnit kaikkeen yksilölliseen tarpeeseen nopeasti, joustavasti ja hyvällä hinta-laatusuhteella. Tarjoamme perus ajoharjoittelua, kertausta tai jatkokoulutusta sekä ajokortillisille että ajokortittomille. Ajotunteja on hyvin saatavilla kurssipaketin yhteydessä tai erikseen myös opetusluvalla tai eri autokoulussa opiskeleville asiakkaille – ja jopa samalle viikolle.

Kurssilaisena tai ajotuntipakettiin ensin ilmoittautumalla voit varata ajotunteja Webauto oppilashallintajärjestelmän kautta vähintään 4h etukäteen. Ethän varaa kuitenkaan yöllä seuraavan päivän ensimmäistä ajotuntia. Yhdessä suunnittelemalla voidaan varata ajotunteja myös klo 7-8 ja klo 18-19 välille ja jopa samalle päivälle. Ajotunnit ajetaan yleensä ma-pe klo 8-18 välillä. Ajotunnit tulee perua viimeistään edellisenä työpäivänä klo 12.00 mennessä soittamalla tai Whatsapp -viestillä +358 40 576 2015.  Myös Webauton kautta peruminen onnistuu viimeistään 48h etukäteen. Viimeinen ajotunti (50min) ajetaan aina juuri samana päivänä ennen ajokoetta ja lähtö autokoulun toimistolta. Seuraathan siis Webautosta opetustietojasi, jotta et aja kaikkia ajotunteja ennen ajokokeen varausta, mikäli et halua ottaa ns. lisämaksullisia extra ajotunteja. Tarvittaessa meidän kautta saa ajoneuvon käyttöön Ajovarman käsittely- tai ajokokeeseen myös hieman pidemmälle, kuten Hyvinkäälle, Karkkilaan tai Lohjalle. Pääsääntöisesti toimimme kuitenkin pääkaupunkiseudulla (Etelä-Haaga, Vantaa-kaivoksela, Malmi, Herttoniemi ja Espoo). Kysythän lisää!

Opettaja kuittaa varatut ajotunnit heti suoritetun tunnin jälkeen Webauto oppilashallintajärjestelmään. Sinä voit oppilaana yhdessä mahdollisen huoltajan/maksajan kanssa seurata ajotuntien suorituksia (mm. opetustiedot välilehdestä opetusmääriä ja laskutus välilehdestä kustannuksia) kirjautumalla Webautoon omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Perehdy siis tähän kirjautumalla Webautoon ennen ajotuntien suorittamista heti kurssin alkuvaiheessa osoitteessa www.helsinginliikennekoulu.fi/kirjaudu  (linkki, käyttäjätunnus ja oletussalasana löytyvät ilmoittautumisvahvistus sähköpostista ja opetussopimuksesta).

Webautossa näkyvät vihreällä suoritetut ajotunnitkeltaisella varatut ajotunnit ja punaisella peruttamatta jätetyt ajotunnit.

Tämän alla on alustava ainoastaan suuntaa antava sekä itsearviointia ja tavoitteenasettelua helpottava ohjeistus AM 120, A1, A2, A ja B-kurssin ajotuntien suorimiseen liittyen. Yleisesti ottaen henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa on hyvä ottaa huomioon, että ajotunnit alkavat ja etenevät suunnitelmallisesti ilman suurempia taukoja alusta hyväksyttyyn ajokokeeseen asti. Näin ollen asioiden unohtumista tapahtuu kurssilla mahdollisimman vähän. Myös teoriatietoa on hyvä olla pohjalla mahdollisimman paljon jo ajotuntien alusta lähtien, jotta käytännön ajotunneilla voidaan oppia tehokkaammin ja mukavammin, sekä keskittyä myös mahdollisuuksien mukaan teoriatietoja soveltaviin ja itsenäisiin harjoituksiin, jotka siis osittain jo vaativat auton käsittelyn ja liikenteenohjauksen perusteisiin liittyvien teoriatietojen hallintaa.

Ajotunnit alkavat aina pääsääntöisesti ja oletuksena Etelä-Haagan toimipisteestä osoitteesta Vihdintie 8. Erikseen voidaan sopia myös ajotuntien eri aloitus- ja päättymispisteistä tietyin reunaehdoin. Ajotunteja aloitetaan eri aloituspisteistä ja myös asiakkaiden toivomista paikoista, mutta näin ollen ajotunnin kesto on vähintään 1,5 ajotuntia (75min / päivässä) myös samana päivänä ennen ajokoetta. Eri aloituspisteestä alkavat ajotunnit + auton käyttö ajokokeessa (pääkaupunkiseudun Ajovarman toimipisteissä) voidaan järjestää valitsemalla esimerkiksi 3h paketin 246€ + auton käyttö ajokokeessa 120€ = 366€ ja siten, että edellisenä päivänä 75min ja juuri ennen ajokoetta 75min + auton käyttö ajokokeessa 60min + paluu aloituspisteeseen. Mikäli oppilas haluaa alle 75min päiväkohtaisia ajotunteja ja kuitenkin aloittaa nämä eri aloituspisteistä, niin laskutamme opettajan siirtymisestä lisäkulun (20€ / siirtyminen).  Kysythän lisää!

Ajo-opetuksen määrä riippuu suoritettavasta ajokorttiluokasta

 • Moottoripyörän ajokorttia varten tarvitset vähintään 5 tuntia ajo-opetusta.
 • Henkilöauton ajokorttia varten tarvitset vähintään 10 tuntia ajo-opetusta.
 • Mopon ajokorttia varten ei ole määritelty ajotuntien vähimmäismäärää, mutta meidän kurssipaketit sisältävät vähintään 2-4 ajotuntia.
 • Tarvittavan ajo-opetuksen määrä riippuu käytännössä ajokortin suorittajan henkilökohtaisista tarpeista ja mahdollisista ennakkotiedoista ja -taidoista. Opetuksen ja ajoharjoittelun määrä ja sisällöt voidaan sovittaa joustavasti oppimistarpeiden mukaan siten, että minimimäärä on yllä mainittu tuntimäärä. Mitä enemmän harjoittelet ohjatusti ennen kuljettajantutkintoa, sitä paremmat valmiudet saat itsenäiseen kuljettajana toimimiseen kortin suorittamisen jälkeen.
 • Voit hankkia ajo-opetuksen autokoulussa tai opetuslupaopettajan kanssa.

Pakolliset tuntimäärät ovat vain suuntaa antavia. Ajamisen opettelu on yksilöllistä, ja kuljettajaksi oppimiseen tarvitaan vaihteleva määrä harjoitusta. Ajamisessakin harjoitus tekee mestarin – mitä enemmän harjoittelet, sitä varmemmaksi ja luotettavammaksi kuljettajaksi kehityt. Erityisesti on myös tärkeää, että ajotunnit suoritetaan mahdollisimman tiiviisti 2-3 kertaa viikossa ilman 2-3 viikon taukoja ajotuntien välissä ensimmäisestä ajotunnista hyväksyttyyn ajokokeeseen asti. Voit varata autokurssilla ajotuntisi itsenäisesti oman Webautosi etusivun kautta. Varaa ensimmäinen ajotuntisi vasta, kun olet suunnitellut yhdessä vastuuopettajasi kanssa sinulle sopivan opetusrytmin ja tavoitteet.

Ajotunnit voivat alkaa, kun olet opiskellut itsenäisesti mahdollisimman paljon teoriatietoja erityisesti auton käsittelyyn ja liikennetilanteisiin liittyen. Ajosimulaattorilla on hyvä aloittaa ajotunnit, mikäli niitä sisältyy kurssipakettiisi. Autolla kannattaa ajotunteja suorittaa vähintään 2 kertaa viikossa ilman väliviikkoja aina hyväksyttyyn ajokokeeseen asti. Ajokoe varataan yhdessä autokoulun kanssa mahdollisimman hyvissä ajoin ja tutkintotoimiston (Ajovarma Oy) kiireiset ajankohdat huomioiden.

B-kurssin ajotunnit minimiopetuksella

 • Henkilöautokurssin perusvaiheen 10 ajotuntia

  AJOTUNTIEN JAKAUTUMINEN VÄHIMMÄISOPETUSMÄÄRILLÄ, mutta lisäajotunteja saa tarpeen mukaan lisää.

  (10 x 50min, B-kurssin 1.7.2018 voimaan tulleva uusi opetussuunnitelma)

  1 – 2 – Auton käsittelyä parkkipaikalla ja helpommissa liikennetilanteissa

  (Näiden parin ajotunnin aikana opitaan ajoon valmistautuminen,  liikkeellelähtö myös mäestä, hallintalaitteiden oikea käyttö,  vaihteen vaihto- ja ohjauspyörän käyttö tekniikat, omalla kaistalla pysyminen, risteyksiin lähestyminen, auton pysäyttäminen ja vaihteen vaihtaminen heti pysähdyttäessä 1. vaihteelle jne.)

  3 – 4 – Liikennetilanteiden hallinta monipuolisemmissa liikennetilanteissa.

  5 – 6 – Liikennetilanteiden hallinta haasteellisemmissa liikennetilanteissa, maantiellä ja keskustassa. Näiden ajotuntien jälkeen pitäisi olla mahdollista suorittaa Riskientunnistamiskoulutuksen (RTK) ajotunnit (4x50min) myös ajoharjoitteluradalla tai vaihtoehtoisesti ajosimulaattorilla.

  7 – 8 – Matkan ja reitin suunnittelua ja oppilas ottaa kokonaisvaltaisemmin vastuuta ajamisestaan.

  9 – 10 – Ajetaan ajokoealueella ja viimeinen ajotunti samana päivänä juuri ennen ajokoetta ja pyritään siis itsenäiseen, turvalliseen, ekologiseen, sosiaaliseen, sekä kokonaisuudessaan riittävän vastuulliseen ajoon omat taidat ja omantilan hallinta huomioon ottaen.

   

  Henkilöautokurssin riskientunnistamiskoulutuksen (RTK) 4 ajotuntia suoritetaan myös ennen ajokoetta ja nämä ajanvaraukset näkyvät myös Webautossa ”opetustiedot välilehti” selvästi perusvaiheen ajotuntien alapuolella.

  (4 x 50min, B-kurssin 1.7.2018 voimaan tuleva uusi opetussuunnitelma)

  Ajotunnit voi suorittaa vähimmäisopetusmäärilla seuraavan tavoitteen ja suunnitelman mukaisesti ja nämä kannattaa sopia n. 2-3 viikkoa etukäteen, jotta saamme varattua ajan ratayhtiöltä, joka sopii sekä asiakkaan että opettajan aikatauluihin. Mikäli RTK-koulutuksen suorittaa ajosimulaattoripainotteisesti, niin tämä on mahdollista suorittaa nopeammin, mutta oppimistulokset eivät varmasti ole näin ollen yhtä hyvät kuin oikealla autolla oikeissa liukkaan kelin rataolosuhteissa.

  1 – Ajaminen taajamaliikenteessä ekologisesti, sosiaalisesti ja turvallisesti

  2 – Ajaminen maantiellä ekologisesti, sosiaalisesti ja turvallisesti

  3 – Ajaminen liukkaalla ekologisesti, sosiaalisesti ja turvallisesti

  4 – Ajaminen pimeällä (Pimeänajokurssin simulaattorilla voi suorittaa jo aikaisemmassakin vaiheessa)

AM120-kurssin ajotunnit minimiopetuksella

 • Mopokurssin (AM120) ajotunteja yksilöllisten tarpeiden mukaan (kurssipaketit sisältävät 2-4 ajotuntia)

  (AM120-kurssin 1.7.2018 voimaan tuleva uusi opetussuunnitelma ei sisällä yhtään pakollisia ajotunteja)
  Aikaisemmin ajotunnit suoritettiin kolmen päivän aikana vähimmäisopetusmäärilla seuraavan tavoitteen ja suunnitelman mukaisesti ja tällä saavutettiin usein mopon riittävä hallinta käsittely- ja liikennetilanteissa.

  1. päivä = 50 min = 1. hidasajo | 2. portit | 3. Hätäjarrutus = Hyväksytty
  2. päivä = 50 min = Liikenneajotunti
  3. päivä = 50 min = Liikenneajotunti, käsittelyn kertaus ja mopon kokonaisvaltainen riittävä hallinta käsittely- ja liikennetilanteissa = Suoritetaan käsittelykoe hyväksytysti heti ajotunnin jälkeen.

A1/A2/A-kurssin ajotunnit minimiopetuksella

 • Kevytmoottoripyörä- ja moottoripyöräkurssin (A1/A2/A) 5 ajotuntia

  AJOTUNTIEN JAKAUTUMINEN VÄHIMMÄISOPETUSMÄÄRILLÄ, mutta lisäajotunteja saa tarpeen mukaan lisää.

  (5 x 50min = Esim. ennen käsittelykoetta 100min (tai vaihtoehto 2 = 75min)  + 100min (tai vaihtoehto 2 = 125min) ja ennen ajokoetta aina 50min)
  Ajotunnit voi suorittaa kolmen päivän aikana vähimmäisopetusmäärillä seuraavan tavoitteen ja suunnitelman mukaisesti.
  1. päivä = 100min (tai vaihtoehto 2 = 75min) = 1. hidasajotehtävä 1a + 1b | 3. portit | 4. stop&go = Hyväksytty
  2. päivä = 100min (tai vaihtoehto 2 = 125min) = 1. hidasajotehtävä 1a + 1b | 2. väistö | 3. portit | 4. stop&go | 5. hätäjarrustus = Suoritetaan käsittelykoe hyväksytysti heti ajotunnin jälkeen.
  3. päivä = 50 min = moottoripyörän riittävä hallinta liikennetilanteissa = Suoritetaan ajokoe hyväksytysti heti ajotunnin jälkeen.

RISKIENTUNNISTAMISKOULUTUS (RTK)

Vain henkilöauton (B-luokka) ajokortin suorittajalle pakollinen.

 • Opetus sisältää 4 teoriatuntia ja 4 ajotuntia tieliikenteen riskien tunnistamisesta ja hallinnasta. Ajo-opetus voidaan osin antaa simulaattorilla.
 • Koulutuksella lisätään valmiuksia vaikeissa olosuhteissa ajamiseen ja tuetaan muutenkin sääntöjä noudattavan turvallisen ja vastuullisen ajotavan omaksumista. Koulutuksessa vahvistetaan erityisesti valmiuksia tunnistaa ja välttää liikenteen vaaratilanteita ja tekijöitä, jotka kuljettajan ajokykyä heikentämällä voivat lisätä onnettomuusriskiä.
 • Opetusta saa autokoulussa tai viranomaisen hyväksymältä kouluttajalta.
 • Koulutus tulee suorittaa ennen ajokoetta ja RTK-todistus tulee esittää tutkinnon vastaanottajalle.

AJONEUVON KÄYTTÖ KÄSITTELY- JA AJOKOKEESSA

 • Mopon käyttö käsittelykokeessa
 • Moottoripyörän käyttö käsittely- ja ajokokeessa
 • Auton käyttö ajokokeessa
 • Opettaja odottaa Ajovarman toimipisteessä käsittelykoekentän ja ajokokeen päättymispisteen läheisyydessä.
 • Paluumatka takaisin autokoulun toimistolle
Uusinnasta aiheutuneet kustannukset = ajotuntien hinta + ajoneuvon käyttö tutkinnossa + viranomaiskulut.

B-ajotunti
(a´ 50min) 85€

B-ajotuntipaketit
(3x50min a´ 82€) 246€
(5x50min a´ 80€) 400€
(10x50min a´ 78€) 780€
(15x50min a´ 75€) 1125€

Ajotuntipaketeista ja pakettihinnoista sovitaan ja laskutetaan etukäteen.

AM120-ajotunti
(a´ 50min) 85€

AM120-ajotuntipaketit
(3x50min a´ 80€) 240€
(5x50min a´ 78€) 390€
(10x50min a´ 75€) 750€
(15x50min a´ 73€) 1095€

Ajotuntipaketeista ja pakettihinnoista sovitaan ja laskutetaan etukäteen.

A1/A2/A-ajotunti
(a´ 50min) 90€

A1/A2/A-ajotuntipaketit
(3x50min a´ 87€) 261€
(5x50min a´ 85€) 425€
(10x50min a´ 83€) 830€
(15x50min a´ 80€) 1200€

Ajotuntipaketeista ja pakettihinnoista sovitaan ja laskutetaan etukäteen.

+120€

Sisältää auton käytön ajokokeessa, sekä liikenneopettajan työajan ajokokeen aikana ja paluumatkalla takaisin toimistolle.

+65€

Sisältää mopon käytön käsittelykokeessa, sekä liikenneopettajan työajan käsittelykokeen aikana ja paluumatkalla takaisin toimistolle.

+80€

Sisältää moottoripyörän käytön käsittelykokeessa, sekä liikenneopettajan työajan käsittelykokeen aikana ja paluumatkalla takaisin toimistolle.

+100€

Sisältää moottoripyörän käytön ajokokeessa, sekä liikenneopettajan työajan ajokokeen aikana ja paluumatkalla takaisin toimistolle.
Viranomaiskulut maksetaan erikseen Ajovarmalle varausvahvistuksen maksulinkin avulla.

+40€

Teoriakokeen voit varata ja maksaa itse osoitteessa ajovarma.fi/ajanvaraus

+32€

Mopo (AM120-luokka) ja moottorityörä (A1/A2/A-luokat)
Sisältää Ajovarman järjestämän käsittelykokeen ja palautteen.
Autokoulu varaa oppilaalle aina käsittelykoeajan ja oppilas maksaa käsittelykoemaksun varausvahvistuksen maksulinkin kautta etukäteen.

+99€

Sisältää Ajovarman järjestämän B-luokan ajokokeen ja palautteen. Autokoulu varaa oppilaalle aina ajokoeajan ja oppilas maksaa ajokoemaksun varausvahvistuksen maksulinkin kautta etukäteen.

+74€

Sisältää Ajovarman järjestämän A1/A2/A-luokan ajokokeen ja palautteen. Autokoulu varaa oppilaalle aina ajokoeajan ja oppilas maksaa ajokoemaksun varausvahvistuksen maksulinkin kautta etukäteen.
kaikki alkaa tästä - tervetuloa kurssille!

Valitse autokoulupalvelu ja ilmoittaudu

Me autamme mielellämme sinua valitsemaan yksilöllisiin tarpeisiisi sopivat ajokorttiopinnot, kurssipaketin ja oppimateriaalit, sekä kaikissa opintojen vaiheissa aina ilmoittautumisesta hyväksyttyyn kuljettajantutkintoon asti.

01.

4 teoriatuntia verkko- tai virtuaalitunteina.

02.

4 teoriatuntia verkko- tai virtuaalitunteina + 4 ajotuntia.

03.

Vähintään 13 ajotuntia oikealla autolla ja 1 ajosimulaattorilla.

04.

Vähintään 6 ajotuntia oikealla autolla ja 8 ajosimulaattorilla.

05.

EAS + RTK +oppimateriaalit ja vähintään 3 ajotuntia autolla.

06.

EAS + RTK +oppimateriaalit ja vähintään 1 ajotuntia autolla.

07.

4 teoriatuntia verkko- tai virtuaalitunteina.

08.

4 teoriatuntia verkko- tai virtuaalitunteina + ajotunnit.

09.

Moottoripyöräkurssit 5 ajotuntia + tarvittaessa EAS-teoriat.

10.

Moottoripyörä A2-korotus kurssit 5 ajotuntia + 2h teoriat.

11.

Moottoripyörä A-korotus kurssit 5 ajotuntia + 2h teoriat.

12.

Rakenna oma paketti ajokorttiin vaadituista osa-alueista.

15.

Ajotunteja yksilöllisiin tarpeisiin. B-kurssilla vähintään 10 ajotuntia + RTK.

16.

Ajotunnit ja auton käyttö uusinta ajokokeessa eri syistä johtuen.

18.

Ulkomaisen ajokortin vaihtaminen suomalaiseen ajokorttiin

19.

Lääkärin määrämä ajokyvyn arviointi ajotunti

Scroll to Top