Ajokoe

Katso Trafin ohje: Ajokoeohje (1.4.2018 alkaen) tai Ajokoeohje (1.7.2018 alkaen)

Autokoulun sihteeri varaa aina ajokoeajan ja samalla muistuttaa tärkeistä asioista. Varauksen yhteydessä oppilas saa sähköpostitse ennakkomaksulinkin, jonka avulla oppilas voi maksaa yksinomaan ajokokeen. Moottoripyörätutkinnoissa ensimmäinen ajokoemaksu sisältää myös käsittelykoemaksun. Ajokoe suoritetaan heti hyväksytyn käsittelykokeen jälkeen.

Ajokokeessa mitataan ajo-opetuksessa opetettavien perusasioiden hallintaa. Ajokokeessa varmistetaan, että uusi kuljettaja voi turvallisesti jatkaa ajamisen opettelua liikenteessä. Kokeessa luodaan itsenäistä ajamista mahdollisimman hyvin vastaava tilanne, jossa kokelas tuntee olevansa vastuussa ajosuorituksesta.

Ajokokeen päätteeksi tutkinnon vastaanottaja antaa keskustellen palautetta ajokokeesta. Kokelaalle selvitetään tutkinnon lopputulos ja varmistetaan, että hänellä on realistinen käsitys omasta ajotaidostaan. Ajokokeeseen sisältyy vähintään kaksi käsittelytehtävää, joista yksi suoritetaan peruutusvaihteella.

Tarvittavat paperit

Ajokokeessa tarvitaan, opetus- ja tutkintotodistus eli Trafi E-100 -lomake (jonka toimittaa autokoulu, jos olet autokoulun oppilaana). Lisäksi tarvitaan kuvallinen, luotettava selvitys henkilöllisyydestäsi. Jos olet saanut opetusta opetusluvalla tai harjoitellut harjoitusluvalla, ota mukaan myös kyseiset asiakirjat.

Kokeen kulku

Ajokoe jakaantuu kolmeen osaan:

alkukeskusteluun,
ajoon liikenteessä ja
palautekeskusteluun.
Näihin osioihin käytettävää aikaa voidaan hiukan muuttaa tilanteen ja tarpeen mukaan, mutta ajokokeen kokonaisaika on 45 – 75 minuuttia suoritettavasta ajokorttiluokasta riippuen. Kokeen aikana voit vapaasti jutella tutkinnon vastaanottajan kanssa.

Mikäli et pääse tulemaan kokeeseen, muista perua varattu aika viimeistään varausta edeltävänä päivänä toimipisteen palveluaikojen puitteissa. Käyttämättömästä ja peruuttamattomasta ajasta peritään peruutusmaksu.

Ajo-ohjeet

Liikenteessä ajettaessa oppilaalle annetaan itsenäisiä ajotehtäviä, kuten ajamista opasteiden mukaan. Ajokoe vastaa normaalia itsenäistä ja suunnitelmallista ajamista. Paikallistuntemusta ei edellytetä ja siksi annetulta reitiltä poikkeaminen ei ole virhe. Ajokokeen aikana voit kysymällä tarkistaa ajo-ohjeen.

Arviointi

Ajokokeen arviointi suoritetaan ajokorttiluokasta riippuen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ohjeiden mukaan. Ajokoe hyväksytään, kun oppilas osaa turvallisen liikkumisen perustaidot. Virheetöntä suoritusta ei siis vaadita. Hyväksyminen ei riipu virheiden määrästä vaan niiden vakavuudesta.

Ajokokeessa arvioidaan oppilaan seuraavia taitoja:

A = Havainnointi | B = Arviointi | C = Nopeuden säätely | D = Vuorovaikutus | E = Ajoneuvon sijainti | F = Liikenteenohjauksen noudattaminen

H = Hyvä | V = Virhe | K = Konflikti

Palaute

Ajokoe päättyy palautekeskusteluun. Palautekeskustelussa kerrotaan ensin ajokokeen tulos. Lisäksi läpikäydään oppilaan vahvat ja kehitettävät ominaisuudet kuljettajana. Ensimmäisen ajokokeen palautekeskustelussa verrataan tutkinnonvastaanottajan arviota oppilaan omaan ajotaidon arviointiin.

Uusintakoe

Mikäli koettasi ei voitu hyväksyä, voit osallistua uuteen kokeeseen suoritettuasi määrätyn lisäopetuksen (30.6.2018 asti). Tämän jälkeen (1.7.2018 alkaen) tutkinnon vastaanottaja ei enää määrää pakollista lisäopetusta, mutta sitä oletettavasti kyllä suositellaan aina. Ajokokeen tärkeä perusajatus on arvioida, että voiko ajoharjoittelu tämän jälkeen jatkua itsenäisesti ja turvallisesti. Nykyään ajokokeen arviointi perustuu entistä enemmän kokonaisuuteen, eikä yksittäisiin virheisiin. Tästä johtuen siis hylätty ajokoe tarkoittaa, että ajoharjoittelua todella suositellaan ja tarvitaan, jotta oppimista tapahtuu ennen seuraavaa ajokoetta. Tästä johtuen myös Helsingin Liikennekoulussa ennen uusintakokeeseen osallistumista ajetaan aina vähintään (B- ja AM120-luokat = 50 min ja A1/A2/A-luokat 75 min) samana päivänä juuri ennen ajokoetta. Ajotunnit alkavat autokoulun toimipisteestä, jolloin saadaan samalla myös siirrettyä auto tutkintotoimistolle ja ehditään kertaamaan käsittely- ja liikennetilanteita riittävästi mahdollisen tauon jälkeen. Hyvin usein ajokokeen varausajansta riippuen suositellaan myös useampia ajotunteja ennen uusintakoetta, mutta asiakas saa aina tehdä lopullisen päätöksen.

Ajo-oikeus

Hyväksytyn ajokokeen jälkeen saat välittömästi todistuksen (E 100) kuljettajantutkinnon hyväksymisestä, joka yhdessä henkilötodistuksen kanssa antaa kuuden kuukauden ajo-oikeuden. Tänä aikana valmistuu varsinainen ajokorttisi. Todistus oikeuttaa sinut kuljettamaan luokkaa vastaavaa ajoneuvoa ainoastaan Suomessa (lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa). Ajokortti toimitetaan sinulle postitse.

Ajokokeiden järjestämisestä vastaa Ajovarma Oy.

Lue lisää

Näin valmistaudut ajokokeeseen

Osaamisvaatimukset

Viisi yleisintä asiaa, joissa kuski tekee virheen ajokokeessa

1. Havainnointi

2. Nopeuden sääntely

3. Merkinanto

4. Ajolinja

5. Ajovuoro

(Lähde: Jarmo Jokilampi, Autokoululiitto ry)

Apua ajokoejännitykseen